Από την αφάνεια στην ανάδειξη της βιόλας την εποχή του Μπαρόκ: βασικό σολιστικό ρεπερτόριο του μπαρόκ για τον σύγχρονο εκτελεστή βιόλας.

Τσιραμπίδου, Κωνσταντίνα (2021-10-05)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


ThumbnailΑΕΜ_1868.Συναυλία.mp4