Το βιολοντσέλο και ανάλυση κομματιών σύγχρονης μουσικής με βυζαντινές επιρροές από το τσελιστικό ρεπερτόριο. (Paul Constantinescu, Sonata Bizantină)

Βλάϊκου, Δέσποινα (2021-10-01)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail1650_Byzantine sonata.mp3