Η επίδραση του φωνητικού συνόλου στη σύνθεση του τέταρτου μέρους της 9ης συμφωνίας του Beehoven: ιστορική και αναλυτική προσέγγιση.

Μέγα, Νικολέττα (2022-02-23)

Διπλωματική εργασία