Η προφορική μουσική παράδοση της ΒΔ περιοχής της λίμνης Βόλβης: αρχειακή καταγραφή και αξιολόγηση δεδομένων μέσα από την επιτόπια έρευνα της Αθηνάς Κατσανεβάκη.

Τσακνάκης, Σπυρίδων (2022-02-22)

Thesis