Η προετοιμασία της χορωδίας ατόμων με νοητική αδυναμία του κέντρου Α.ΜΕ.Α "Ο Σωτήρ" για παραστάσεις κοινοτικής. μουσικής, με χρήση τρόπων διδασκαλίας τραγουδιών που ενσωματώνουν στοιχεία των μεθόδων Orff και Dalcroze: ένα παράδειγμα πιλοτικής δράσης.

Κοτζαμπασίδου, Μαριάννα (2022-02-18)

Διπλωματική εργασία