Ζητήματα φύλου στην ελληνική παραδοσιακή μουσική: η γυναίκα ως οργανοπαίκτρια παραδοσιακών μουσικών οργάνων.

Καραγεώργου, Μαρία - Παναγιώτα (2022-06-22)

Διπλωματική εργασία