Ανάλυση των "Οκτώ Μικρασιάτικων Τραγουδιών" για τετράφωνη μικτή χορωδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη.

Κεραμίδα, Χριστίνα (2022-07-04)

Διπλωματική εργασία