Το τραγουδιστικό ρεπερτόριο στο Έθιμο του Κλήδονα (Γκαλεάτα) στους Βλάχους του νομού Σερρών μέσα από το οικογενειακό αρχείο του Δημήτρη Κοκκώνη με προέλευση από το Χιονοχώρι (Καρλίκιοϊ) Σερρών: έρευνα, βιωματική εμπειρία, ερμηνεία.

Κοκκώνης, Δημήτριος (2022-07-01)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


1398_01Α.ΑΪΝΤΕ ΜΑΡΩ'Μ ΝΑ ΠΑΜΕ.mp3

1398_02Α.ΜΟΪ ΤΟΥ ΛΙΛΙΤΣΙ ΓΚΑΛΜΠΙΝΑ#ΜΩΡ ΣΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ.mp3

1398_03Α.ΠΟΥ ΗΣΟΥΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΥΛΑ ΜΟΥ.mp3

1398_04Α.ΑΝΤΟΥΝΑΤΣ ΒΑ ΦΙΑΤΙ#ΜΑΖΕΥΤΕΙΤΕ ΚΟΡΙΤΣΙΑ.mp3

1398_05Α.ΚΙΝΗΣΑ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΔΡΟΜΟ.mp3

1398_06Α.Ν'ΑΝΤΙΠΕΡΑ-Ν'ΑΝΤΙΠΕΡΑ.mp3

1398_07Α.ΦΙΑΤΙ ΜΒΙΑΣΤΙ Σ-ΑΛΑΞΕΣΚΟΥ#ΚΟΠΕΛΕΣ ΚΑΙ ΝΥΦΕΣ ΝΤΥΝΟΝΤΑΙ.mp3

1398_08Α.ΦΕΓΓΑΡΙ ΜΟΥ ΛΑΜΠΡΟ-ΛΑΜΠΡΟ.mp3

1398_09Α.Ν'ΑΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΒΡΕ ΓΕΝΑ.mp3

1398_10Α.ΤΣΙ ΑΡΙ ΤΣΑΛ-ΜΙΣΙΑ ΝΤΙ ΣΙ ΚΡΙΑΠΑ#ΤΙ ΈΧΕΙ Η ΜΙΧΑΛΑΙΝΑ ΚΑΙ ΣΚΑΕΙ .mp3

1398_11Α.ΜΙ ΛΑΜΟΥ ΜΙ ΑΣΠΙΛΑΜΟΥ#ΠΛΕΝΟΜΟΥΝ ΞΕΠΛΕΝΟΜΟΥΝ .mp3

1398_12Α.ΟΥΜΠΛΙΕ ΣΟΡΑ ΒΙΑΡΣΑ ΦΡΑΤΕ #ΓΕΜΙΣΕ ΑΔΕΡΦΗ ΧΥΣΕ ΑΔΕΡΦΕ .mp3

1398_13Α.ΓΟΥ ΝΤΟΥΡΝΙΣ ΑΣΙΑΡΑ ΝΟΥΑΠΤΙΑ#ΠΟΥ ΚΟΙΜΗΘΗΚΕΣ ΑΠ' ΌΨΕ ΤΟ ΒΡΑΔΥ.mp3

1398_14Α.ΟΥΝΑ ΛΙΛΙΤΣΙ ΑΡΟΣΙ#ΈΝΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΚΟΚΚΙΝΟ.mp3

1398_15Α.ΣΤΟΥ ΑΓΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ.mp3

1398_16Α.ΣΤΗΝ ΚΡΑΝΙΑ ΜΕΣ' ΣΤΟ ΜΠΟΥΓΑΖΙ.mp3

1398_01Β.ΑΪΝΤΕ ΜΑΡΩΜ' ΝΑ ΙΠΑΜΕ.mp3

1398_02Β.ΜΟΪ ΤΟΥ ΛΙΛΙΤΣΙ ΓΚΑΛΜΠΙΝΑ#ΜΩΡ ΣΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ.mp3

1398_03Β.ΠΟΥ ΉΣΑΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΥΛΑ ΜΟΥ.mp3

1398_04Β.ΑΝΤΟΥΝΑΤΣ ΒΑ ΦΙΑΤΙ#ΜΑΖΕΥΤΕΙΤΕ ΚΟΡΙΤΣΙΑ.mp3

1398_05Β.ΚΙΝΗΣΑ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΔΡΟΜΟ.mp3

1398_06Β.ΣΤΗΝ ΚΡΑΝΙΑ ΜΕΣ' ΣΤΟ ΜΠΟΥΓΑΖΙ.mp3

1398_07Β.ΦΙΑΤΙ ΣΙ ΜΒΙΑΣΤΙ Σ' ΑΛΑΞΕΣΚΟΥ#ΚΟΠΕΛΕΣ ΚΑΙ ΝΥΦΕΣ ΝΤΥΝΟΝΤΑΙ.mp3

1398_08Β.ΦΕΓΓΑΡΙ ΜΟΥ ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΜΠΡΟ.mp3

1398_09Β.ΦΕΓΓΑΡΙ ΜΟΥ ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΜΠΡΟ (ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ).mp3

1398_10Β.ΤΑ ΑΪ ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΛΑΪ ΤΑ ΑΪ ΓΙΑΝΝΙΟΣ#ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΚΑΛΕ ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΟΥ.mp3

1398_11Β.ΤΑ ΑΪ ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΛΑΪ ΤΑ ΑΪ ΓΙΑΝΝΙΟΣ#ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΚΑΛΕ ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΟΥ(ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ).mp3

1398_12Β. ΆΚΟΥ ΤΟ ΠΟΥΛΙ ΜΠΕΪΝΑ.mp3

1398_13Β. ΆΚΟΥ ΤΟ ΠΟΥΛΙ ΜΠΕ'Ι'ΝΑ(ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ).mp3

1398_14Β.ΤΣΙ ΆΡΙ ΤΣΑΛ ΜΙΣΙΑ ΝΤΙ ΣΙ ΚΡΙΑΠΑ#ΤΙ ΈΧΕΙ Η ΜΙΧΑΛΑΙΝΑ ΚΑΙ ΣΚΑΕΙ.mp3

1398_15Β.ΜΙ ΛΑΜΟΥ ΜΙ ΑΣΠΙΛΑΜΟΥ#ΠΛΕΝΟΜΟΥΝ ΞΕΠΛΕΝΟΜΟΥΝ.mp3

1398_16Β. ΉΤΑΝ Η ΜΕΡΑ ΒΡΟΧΕΡΗ.mp3

1398_17Β.ΟΥΜΠΛΙΕ ΣΟΡΑ ΒΙΑΡΣΑ ΦΡΑΤΕ#ΓΕΜΙΣΕ ΑΔΕΡΦΗ ΧΥΣΕ ΑΔΕΡΦΕ.mp3

1398_18Β.ΓΙΟΥ ΝΤΟΥΡΝΙΣ ΑΣΙΑΡΑ ΝΟΥΑΠΤΙΑ#ΠΟΥ ΚΟΙΜΗΘΗΚΕΣ ΑΠ' ΌΨΕ ΤΟ ΒΡΑΔΥ.mp3

1398_19Β.ΟΥΝΑ ΛΙΛΙΤΣΙ ΑΡΟΣΙ#ΈΝΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΚΟΚΚΙΝΟ.mp3

1398_20Β.ΟΥΝΑ ΛΙΛΙΤΣΙ ΑΡΟΣΙ#ΈΝΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΚΟΚΚΙΝΟ(ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ).mp3

1398_21Β.ΣΤΟΥ ΑΓΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ.mp3

1398_22Β.ΣΤΟΥ ΑΓΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ (ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ).mp3

1398_23Β.Ν' ΑΝΤΙΠΕΡΑ Ν' ΑΝΤΙΠΕΡΑ.mp3

1398_24Β.Ν' ΑΝΤΙΠΕΡΑ Ν' ΑΝΤΙΠΕΡΑ (ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ).mp3