Σόλων Μιχαϊλίδης (1905-1979) η ζωή και το έργο του: κριτική έκδοση του έργου Αρχαϊκή Σουίτα για φλάουτο, όμποε, άρπα και έγχορδα (1954).

Δημητρίου, Γρηγόριος (2022-09-28)

Διπλωματική εργασία