Μελέτη διαισθητηριακής αντιστοίχισης μεταξύ ηχητικών και οσφρητικών ερεθισμάτων.

Μιχαήλ, Ιουλία (2022-10-06)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail1534_01.Bergamot.mp3

Thumbnail1534_02.Blackberry.mp3

Thumbnail1534_03.Caramel.mp3

Thumbnail1534_04.Cherry.mp3

Thumbnail1534_05.Cinnamon.mp3

Thumbnail1534_06.Cocoa.mp3

Thumbnail1534_07.Coffee.mp3

Thumbnail1534_08.Earthy.mp3

Thumbnail1534_09.Flowers.mp3

Thumbnail1534_10.Fruity.mp3

Thumbnail1534_11.Honey.mp3

Thumbnail1534_12.Lemon_blossom.mp3

Thumbnail1534_13.Lemon.mp3

Thumbnail1534_14.Mellon_2.mp3

Thumbnail1534_15.Mellon.mp3

Thumbnail1534_16.Pomegranate_B.mp3

Thumbnail1534_17.Pomegranate.mp3

Thumbnail1534_18.Raisin.mp3

Thumbnail1534_19.Red_fruits.mp3

Thumbnail1534_20.Sour.mp3

Thumbnail1534_21.Spices.mp3

Thumbnail1534_22.Strawberry.mp3

Thumbnail1534_23.Sundried_tomato.mp3

Thumbnail1534_24.Tobacco.mp3

Thumbnail1534_25.Truffle.mp3

Thumbnail1534_26.Vanilla.mp3