Χάρης Λεμονόπουλος: από το κλασικό βιολί στο λαϊκό μπουζούκι.

Μπουσμαλής, Ευάγγελος (2022-10-05)

Διπλωματική εργασία