Η Παναγία των Παρισίων: πορεία δημιουργίας μιας ταινίας κινουμένων σχεδίων και μουσική ερμηνεία "I want song" της ταινίας.

Ψάλτη, Κωνσταντίνα (2023-02-10)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


2047_01.Bells of Notre Dame.mp4

2047_02.God help the Outcasts.mp4

2047_03.Heaven's Light-Hellfire.mp4

2047_04.Out There.mp4