Ανάλυση και ερμηνεία των έργων "Nocturne et Allegro Scherzando" και "Sonate nr.1 για φλάουτο και πιάνο" και "Medailles Antiques για φλάουτο, βιολί και πιάνο" του Philippe Gaubert.

Παπαδοπούλου, Άννα (2020-02-14)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


1756_01.Nocturne et Allegro Scherzando.mp3

1756_02.Sonate.mp3

1756_03.Medailles Antiques.mp3