Τεχνικές ηχοληψίας, μίξης και επεξεργασίας ήχου σε περιπτώσεις εικονικών συνόλων (virtual choirs).

Δουδουνής, Κωνσταντίνος (2023-02-10)

Διπλωματική εργασία