Αναζήτηση για ορχήστρα: προσεγγίζοντας τις τεχνικές της σύγχρονης και μία γενική καταγραφή του έργου του Leo Brouwer.

Νικολάου, Κωνσταντίνος (2023-02-14)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


1903_01. Missing dreams.mp3

1903_02. Μiniature II..mp3

1903_03. Μiniature III.mp3

1903_04. Three Miniatures for SAX..mp3

1903_05. The last leaf.mp3

1903_06. Συγκτάβαση.mp3

1903_07. Grassland of silence.mp3

1903_08. Πάζλ.mp3

1903_09. A melody singing in the forest.mp3

1903_10. Εναλλασσόμενες εποχές.mp3

1903_11. Η συντροφιά με τους ανύπαρκτους....mp3

1903_12. Therme(v.k.m.k.) for Orchestra.mp3

1903_13. VAR...1-guitar_1.mp3

1903_14. VAR...2.mp3

1903_15. VAR...3.mp3

1903_16. VAR...4.mp3

1903_17. VAR...5.mp3

1903_18. VAR...6.mp3

1903_19. VAR...7.mp3

1903_20. VAR...8.mp3

1903_21. VAR...9..mp3

1903_22. VAR..10.mp3