Μουσικά όργανα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου: η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στη διάσωση, διατήρηση και διάδοση / χρήση των ήχων τους.

Κατσαβός, Στέφανος (2023-02-09)

Διπλωματική εργασία