Η γιορτή της 1ης Σεπτεμβρίου στην ψαλτική τέχνη, με έμφαση στον εορτασμό των Αγίων Σαράντα Μαρτύρων Γυναικών.

Χαβαλέ, Αφροδίτη (2023-06-23)

Διπλωματική εργασία