Ψαλτική τέχνη σε μοναστήρια και ενορίες της Θεσσαλονίκης.

Βαενάς, Δημήτριος (2023-06-23)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


2005_01.Κύριε Εκέκραξα (Άψης).mp3

2005_02.Κύριε Εκέκραξα (Ζαχαρίου).mp3

2005_03.Κύριε Εκέκραξα (Καρατζιομπάνης).mp3

2005_04.Κύριε Εκέκραξα (Κούτζιαρης).mp3

2005_05.Κύριε Εκέκραξα (Κωστόπουλος).mp3

2005_06.Κύριε Εκέκραξα (Λιάκος).mp3

2005_07.Κύριε Εκέκραξα (Μανούσης).mp3

2005_08.Κύριε Εκέκραξα (Πολίτης).mp3

2005_09.Κύριε Εκέκραξα (Τζινεβράκης).mp3

2005_10.Κύριε Εκέκραξα (Τσάμης).mp3

2005_11.Κύριε-Εκέκραξα (Χαλκιάς).mp3

2005_12.Κύριε-Εκεκραξα (Χασανίδης).mp3

2005_13.Κύριε-Εκέκραξα (Χοβαρδάς).mp3