Η βυζαντινή "Ακολουθία των Παθών": μουσικολογικές προσεγγίσεις.

Ηρακλέους, Μάριος (2023-06-23)

Διπλωματική εργασία

Files in this item2050_01. Τας αισθήσεις ημών Πελοποννήσιος.mp3

2050_02. Έδραμε λέγων Πελοποννήσιος.mp3

2050_03. Εν τω δείπνω σου Πελοποννήσιος.mp3

2050_04. Εν τω δείπνω τους μαθητάς Πελοποννήσιος.mp3

2050_05. Σήμερον ο Ιούδας καταλιμπάνει Πελοποννήσιος.mp3

2050_06. Τοις συλλαβούσι σε Πελοποννήσιος.mp3

2050_07. Έστησαν τα τριάκοντα Πελοποννήσιος.mp3

2050_08. Μικράν φωνήν Πελοποννήσιος.mp3

2050_09. Σήμερον κρεμάται Πελοποννήσιος.mp3

2050_10. Εξέδυσάν με Πελοποννήσιος.mp3

2050_11. Τας αισθήσεις ημών Ραιδεστηνός.mp3

2050_12. Έδραμε λέγων Ραιδεστηνός.mp3

2050_13. Εν τω δείπνω σου Ραιδεστηνός.mp3

2050_14. Εν τω δείπνω τους μαθητάς Ραιδεστηνός.mp3

2050_15. Σήμερον ο Ιούδας καταλιμπάνει Ραιδεστηνός.mp3

2050_16. Τοις συλλαβούσι σε Ραιδεστηνός.mp3

2050_17. Έστησαν τα τριάκοντα Ραιδεστηνός.mp3

2050_18. Μικράν φωνήν Ραιδεστηνός.mp3

2050_19. Σήμερον κρεμαται Ραιδεστηνος.mp3

2050_20. Εξέδυσάν με Ραιδεστηνος.mp3

2050_21. Τας αισθήσεις ημων Καραμάνης.mp3

2050_22. Έδραμε λέγων Καραμάνης.mp3

2050_23. Εν τω δείπνω σου Καραμάνης.mp3

2050_24. Εν τω δείπνω τους μαθητάς Καραμάνης.mp3

2050_25. Σήμερον ο Ιούδας καταλιμπάνει Καραμανης.mp3

2050_26. Σήμερον γρηγορεί Καραμάνης.mp3

2050_27. Τοις συλλαβούσι σε Καραμάνης.mp3

2050_28. Έστησαν τα τριάκοντα Καραμάνης.mp3

2050_29. Μικράν φωνήν Καραμάνης.mp3

2050_30. Σήμερον κρεμάται Καραμάνης.mp3

2050_31. Εξέδυσάν με Καραμάνης.mp3

2050_32. Τας αισθήσεις ημών Πρίγγος.mp3

2050_33. Έδραμε λέγων Πρίγγος.mp3

2050_34. Εν τω δείπνω σου Πρίγγος.mp3

2050_35. Εν τω δείπνω τους μαθητάς Πριγγος.mp3

2050_36. Σήμερον ο Ιούδας καταλιμπάνει Πρίγγος.mp3

2050_37. Σήμερον γρηγορεί Πρίγγος.mp3

2050_38. Τοις συλλαβούσι σε Πρίγγος.mp3

2050_39. Έστησαν τα τριάκοντα Πρίγγος.mp3

2050_40. Μικράν φωνήν Πρίγγος.mp3

2050_41. Σήμερον κρεμάται Πρίγγος.mp3

2050_42. Εξέδυσάν με Πρίγγος.mp3

2050_43. Τας αισθήσεις ημών Ταλιαδώρος.mp3

2050_44. Έδραμε λέγων Ταλιαδώρος.mp3

2050_45. Εν τω δείπνω σου Ταλιαδώρος.mp3

2050_46. Εν τω δείπνω τους μαθητάς Ταλιαδώρος.mp3

2050_47. Σήμερον ο Ιούδας καταλιμπάνει Ταλιαδώρος.mp3

2050_48. Σήμερον γρηγορεί Ταλιαδώρος.mp3

2050_49. Τοις συλλαβούσι σε Ταλιαδώρος.mp3

2050_50. Έστησαν τα τριάκοντα Ταλιαδώρος.mp3

2050_51. Μικράν φωνήν Ταλιαδώρος.mp3

2050_52. Σήμερον κρεμάται Ταλιαδώρος.mp3