α) "Hur kommer det sig", για 6 φωνές, μαγνητοταινία και βίντεο β) Intermedia: σύνθεση με την χρήση διάμεσων και ανάλυση του έργου "Hur kommer det sig", για 6 φωνές, μαγνητοταινία και βίντεο.

Ανδρεάδου, Μαρία (2023-06-28)

Διπλωματική εργασία