Οι πιανίστριες της Τζαζ Lil Hardin και Alice Coltrane: μια βιογραφική αντιπαραβολή.

Ντουμάνη, Ευτυχία (2023-06-29)

Διπλωματική εργασία