Το αρχείο του συνθέτη Νίκου Αστρινίδη στη Βιβλιοθήκη του ΤΜΣ/ΑΠΘ: αρχειακή επεξεργασία, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση δεδομένων.

Νεοφύτου, Γεώργιος (2023-06-29)

Διπλωματική εργασία