Η προφορική μουσική παράδοση στους οικισμούς Βαμβακόφυτο, Χρυσό, Σιτοχώρι, Στρυμονικό Σερρών και Ελευθερές Καβάλας: αρχειακή καταγραφή και αξιολόγηση δεδομένων μέσα από επιτόπια εθνομουσικολογική έρευνα.

Κογιαννής, Νικόλαος (2023-06-29)

Διπλωματική εργασία