Πρακτικές ενσωμάτωσης του παραδοσιακού τραγουδιού μέσα από διαδικασίες έρευνας και μουσικής πράξης.

Κυριαζή, Κυριακούλα (2023-06-30)

Διπλωματική εργασία