Το αρχείο του συνθέτη Γ.Α. Παπαιωάννου στη βιβλιοθήκη του ΤΜΣ - ΑΠΘ: αρχειακή επεξεργασία, τεκμηρίωση και αξιολόγηση δεδομένων.

Καρπίδα, Ελένη (2023-06-29)

Διπλωματική εργασία