Τοπική μουσική προφορικότητα στις Καρυές της Ανατολικής Ρωμυλίας – Βόρειας Θράκης: αστικές παρεμβάσεις και κοινότητα στο χώρο και στο χρόνο.

Μητκούδης, Βασίλειος (2023-06-30)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


2066_01. Γραμματικός Εκάθονταν.mp3

2066_02. Ήρθε ο Λάζαρος.mp3

2066_03. Τριανταφυλλένια μάγουλα.mp3

2066_04. Το παναύρ.mp3

2066_05. Καληνύτσα.mp3

2066_06. Άν'ξι κυρά μ' την πόρτα σου.mp3

2066_07. Χριστούγεννα Πρωτούγεννα.mp3

2066_08. Καλοσόρσεν υ Αι Δημήτρης.mp3

2066_09. Το πρώτο το σκαφίδ'.mp3

2066_10. ν' Άλεθε μύλε μ' Άλεθε.mp3

2066_11. Μαρί κυρά συμπεθέρα.mp3

2066_12. Κι όλα τα πουλάκια ζυγά ζυγά.mp3

2066_13. Τρέχουν οι Βρύσες.mp3

2066_14. Βρε έβγα έβγα μάνα μου.mp3

2066_15. Το Πρώτο τ' άστρο του ουρανού.mp3

2066_16. Τρώτι κι πίν'τι φίλοι μου.mp3

2066_17. Υ Γιώργης κι η Γιωργαινα.mp3

2066_18. Ο Γιάννης και ο Δράκοντας.mp3

2066_19. Θέριζε Γιάννω Θέριζε.mp3

2066_20. Ο Αντρειωμένος.mp3

2066_21. Μάνα σου λέω δεν μπορώ.mp3

2066_22. Ξεβήκαν οι Θαλασσιανοί.mp3

2066_23. Θοδώρα πάνει για νιρό.mp3

2066_24. Το Κάστρο της Ωριάς.mp3

2066_25. Μαύρα μου Χελιδόνια.mp3

2066_26. Πάγω κι εγώ κι ο μαύρος μου.mp3

2066_27. Εψές είδα στον ύπνο μου.mp3

2066_28. Ο Μαδιανός και η άπιστη σύζυγος.mp3

2066_29. Κι όλα τα 'λάφια στο βουνό.mp3

2066_30. Μάνα κι γιός ουμάλωναν.mp3

2066_31. Τρεις Λυγερές.mp3

2066_32. Μια Καλογρίτσα.mp3

2066_33. Μένα να βγώ μένα να ειδώ.mp3

2066_34. Στην πέτρα την ριζόπετρα.mp3

2066_35. Σταθείτε καραβίτσια μου.mp3

2066_36. Ντόντο μου κι Ντοντούδα μου.mp3

2066_37. Γιώργης τη Στάνω αιγάπησεν.mp3

2066_38. Το βλέπ'ς εκείνο το βουνό.mp3

2066_39. Τρία Κουρτσούδια.mp3

2066_40. Παύλιο μ' τα ουβάλιας τα καλά.mp3

2066_41. Βασίλεψεν πουλάκι μου.mp3

2066_42. Που ήσαν ξένε μ' τον χειμώνα.mp3

2066_43. Η Κατάρα της Μάνας.mp3

2066_44. Χήρα Βουλγάρα.mp3

2066_45. Μια μάνα είχε δύο παιδιά.mp3

2066_46. Πέντε έξ' νταήδες.mp3


2066_48. Σήκω ν' άντρα μ' να πας στο χωράφι.mp3

2066_49. Σύρε μάνα πες τον Γιάννη.mp3

2066_50. Παλληκάρια μ' ίσα ίσα.mp3

2066_51. Κάποτε ήμουνα πουλί.mp3

2066_52. Σηκώνομαι πρωί πρωί.mp3

2066_53. Ένα Σαββάτο Βράδυ.mp3

2066_54. Της Αλβανίας τα Βουνά.mp3