Οι «15 παραλλαγές και φούγκα σε μι ύφεση μείζονα» για πιάνο του L. V. Beethoven, op. 35: ανάλυση και ερμηνεία.

Τρούλη, Αναστασία (2023-09-27)

Διπλωματική εργασία