Η επίδραση της μουσικής εκπαίδευσης σε οπτικοακουστικές ψευδαισθήσεις: το φαινόμενο της «ακουστικά προκλητής ψευδαίσθησης αναλαμπής» (Sound-induced flash illusion – SIFI)”.

Σοφία, Νούλα (2023-09-28)

Διπλωματική εργασία