Η πρακτική "compilation" στον βωβό κινηματογράφο: δημιουργία compilation μουσικής συνοδείας για την ταινία "The Unchanging Sea" 1910.

Σιαράβα, Ηλιάνα (2024-02-07)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


1982_The Unchanging Sea (1910).mp4