Η επιρροή της διεύθυνσης ορχήστρας στον ήχο της ορχήστρας και στην ερμηνεία.

Πατσιούρα, Σοφία-Παρασκευή (2024-02-08)

Διπλωματική εργασία