Το αρχείο μουσικών εκπομπών του ελληνικού τμήματος της φωνής της Αμερικής στη βιβλιοθήκη του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Α.Π.Θ. : ψηφιοποίηση, ανάλυση αξιοποίηση δεδομένων.

Φιλιπποπολίτης, Σταύρος (2024-02-08)

Διπλωματική εργασία