Ανάλυση του έργου “Αντίκες” για σόλο πιάνο (1972) του Δημήτρη Δραγατάκη.

Μπρούμχεντ - Πετρομελίδου, Πηνελόπη (2024-03-21)

Διπλωματική εργασία