Η γυναικεία ψαλμωδία στο Βυζάντιο και σήμερα.

Μπουτσιώλη, Μελίνα (2023-06-23)

Διπλωματική εργασία

Files in this item2105_01.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ.mp3

2105_02.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΥΤΟΥΜΑ ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ.mp3

2105_03.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΥΤΟΥΜΑ ΜΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.mp3

2105_04.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.mp3