Ο Μάνος Χατζιδάκις και η πιανιστική συνοδεία στο μπαλέτο: προσαρμογή κομματιών του έλληνα συνθέτη για τη συνοδεία του ασκησιολογίου εκμάθησης επαγγελματικού χορού.

Ριζοπούλου, Δέσποινα (2023-06-29)

Διπλωματική εργασία