Ανάλυση της μουσικής μου γλώσσας και του διπλωματικού έργου «Εσθραχωγή».

Τσιαντούλα, Μαρία (2023-06-28)

Διπλωματική εργασία

Files in this item

2097_Εσθραχωγή.mp3

2097_01.Black and White(1η εκδοχή).mp3

2097_01.Black and White(2η εκδοχή).mp3

2097_02.Cry in the silence.mp3

2097_03.Endoscopique Etude.mp3

2097_04.The mystery of the air.mp3

2097_06.The vibration.mp3

2097_07.The voice of the air.mp3

2097_08.Μνημοσύνη.mp3

2097_09.Συμπόσιο.mp3