Πτυχιακές / Διπλωματικές Τμήματος Μουσικών Σπουδών

 

Το αποθετήριο πτυχιακών / διπλωματικών εργασιών περιλαμβάνει το σύνολο των πτυχιακών εργασιών των φοιτητών από το 1991 έως και σήμερα. Στα αρχεία περιλαμβάνονται εκτός από τα έντυπα των εργασιών και συμπληρωματικά αρχεία ήχου, βίντεο κ.α, όπως αυτά έχουν κατατεθεί ως μέρος των πτυχιακών / διπλωματικών.

Συλλογές μέσα σε αυτή την κοινότητα

Πρόσφατες υποβολές

Περισσότερα...