Απροσδιοριστία. στην κινηματογραφική μουσική: μελέτη περίπτωσης του Μάρκο Μπελτράμι και ανάλυση του έργου "SPECTRALCLE" για ορχήστρα.

Μαρινάκης, Δημήτριος (2022-07-01)

Διπλωματική εργασία